Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik. Betyg A Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla

5110

RETORISKA OCH STILISTISKA FIGURER - arbetsblad _____ Avgör vilka retoriska/stilistiska figurer följande exempel innehåller! 1 Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans, någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly någonstans o någonstans har alla tågen gått och alla klockor stannat: någonstans inom oss är vi alltid här och nu.

Romarna ordnade upp konsten till retorik i fem grundläggande läror, så kallade kanon; Begreppet kan jämföras på svenska som "hantverk" eller "skicklighet". 31 mar 2020 BCW:s seniorkonsult Lennart Håkansson varnar för tre retoriska mönster mediekonsument vara väl medveten om de grundläggande retoriska greppen och Inom det området kommer man in på mer moderna begrepp som  Grundläggande hantering av tekniska verktyg för animation, till exempel retoriska grepp. ▫ Bearbetning av Grundläggande vetenskapsteori och begrepp. definiera och exemplifiera grundläggande begrepp inom retoriken samt; beskriva för retoriken relevanta perspektiv på mångfald. Färdighet och förmåga. planera  Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

  1. Svenska filmkompositörer
  2. Nationella planen för infrastruktur
  3. Kraftnat
  4. Hur fungerar kognitiv beteendeterapi
  5. Vaga byta jobb

Retorik har ända sedan antiken setts som en ”förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”.3 Därmed inte sagt att medlen, det man uppfattar, med automatik blir övertygande, för kraften och potentialen i argument, bilder och språkbruk avgörs i situationen och av publiken. 2014-09-21 Stilmedel Nedan följer två tabeller som går igenom litterära stilmedel. Den första, grundläggande, tabellen innehåller de vanligaste stilmedlen, medan den andra, överkurs, innehåller sådana som inte används lika ofta. Efter tabellerna finns även ett kort avsnitt med stilmedel som är viktiga att kunna hålla isär och komma ihåg skillnaden emellan. Här kan du lära dig mer om retorik.

De får lära sig de grundläggande retoriska begrepp som behövs för att kunna analysera andras tal. Boken har, precis som övriga böcker i impulser-serien, 

Progymnasmata är en uppsättning grundläggande övningar av generell karaktär så som livfulla beskrivningar, jämförelser, utläggningar, teser, för att nämna några. Övningarna är mindre komponenter som fungerar som förberedelser, delövningar, inför övning i argu-menterande tal i de tre klassiska retoriska genrerna. Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

identifiera, beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder med hjälp av olika uttrycksformer inom området tal och aritmetik som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6; använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för …

Grundläggande retoriska begrepp

enkla. analyser av retorik. … utförliga . analyser av retorik. … kan. med god säkerhet .

Grundläggande retoriska begrepp

Med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur och aktuell forskning introduceras grundläggande retoriska begrepp och olika skriftliga genrer. I kursen behandlas retorikens grunder med fokus på skrivande. Med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur och aktuell forskning introduceras grundläggande retoriska begrepp och olika skriftliga genrer. Kursens huvudfokus är analys och tillämpning av retoriska strukturer liksom språk- och textnormer i förhållande till olika genrekrav. använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i . enkla. analyser av retorik.
Eu representanter

Nyckelord: Intersubjektivitet, kompetens, klassrumspraktik, pedagogisk retorik, pedagogiska samtal, retoriska begrepp( copia, ethos, Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik. Sve E . Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: Om Unikum. Sveriges största webbtjänst för samarbete När retorikens klassiska begrepp, ethos, pathos och logos, får olika definitioner beroende på om det handlar om den praktiska eller den analytiska delen, kan det försvåra för lärare att tolka hur retorik ska undervisas.

De lär sig också grundläggande begrepp inom retoriken.
Brandskyddsklausul

Grundläggande retoriska begrepp publico restaurant menu
bokföring moms inköp eu
vilket år fick malala fredspriset
planerad tunnelbana till älvsjö
björn melander musik
jag skäms inte för evangeliet

Stå inte längst bak hela tiden – Försök ”Nå fram” till publiken. RETORIK. DE TRE RETORISKA MUSKETÖRERNA. Välj rätt ord (Logos). Ditt tal skall vara 

Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när man skriver ett tal – eller när man skriver något helt annat. Eleven kan med viss säkerhet (för E), kan använda (för C) och kan med säkerhet (för A) använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla (för E), i utförliga (för C) eller i utförliga & nyanserade analyser av retorik (för A). Genom att förena retoriska begrepp med lärarens talaktiviteter i klassrummet tillsammans med de praktiska didaktiska metodfrågorna i en analys av valda delar i undervisning.Syftet har varit att genom observationer av lärarens kommunikationsaktiviteter vid ett utvalt undervisningstillfälle betrakta den förekommande kommunikation ur ett retoriskt perspektiv, för att på detta sätt retoriska arbetsprocessen, som helhet eller en viss del av den. Avgränsningen har lett till att diskussioner kring till exempel retoriska begrepp som ethos , logos och pathos uteslutits.


Hdk design and consult
jobba som säljare utomlands

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik. Betyget A. Eleven kan med god säkerhet använda 

analyser av retorik. Du kan i muntlig eller skriftlig argumentation formulera en tes och ge . välgrundade