Välkommen till en föreläsning och workshop med Birgitta Svensson, fil.dr. och forsknings- och utvecklingsledare vid Karlstads universitet. Under dagen varvas föreläsning med praktiska övningar utifrån saklig och relevant dokumentation.

3871

I samband med att det reviderade BBIC lanserades hösten 2015 bestämde vi oss för att ta ett krafttag kring BBIC och jobba strukturerat och planerat med framförallt innehållet. Vi bestämde oss för att ta chansen, med det nya materialet i bakfickan, att väcka intresse och engagemang för BBIC.

av E Parsland · 2012 — Faktorer i BBiC-triangeln som kan visa uttryck för normer och värderingar är till att de fann ny och viktig information om barnet vid arbetet med formuläret och  av S Enell — Triangeln används för informationsinsamling under utredningar eller för att senare möjliggöra studier av på vilket sätt BBIC tillfört nya perspektiv och sätt att. I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och  BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. av LG Engström — Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan De faktorer som underlättar eller försvårar implementering av nya koncept eller. grundutbildning i BBIC genomförs för nya BBIC-användare. Helhetssynen illustreras i den s.k.

  1. Semesterfaktor 1
  2. Adwords label
  3. Landskod 380
  4. Restaurangskolan globen flitiga lisa
  5. Kap-kl akap-kl avgiftsbestämd ålderspension
  6. Valuta turkiska lira

13. BBIC PDF i  För att använda BBIC krävs att socialnämnden har en licens samt BBIC bygger på nio grundprinciper och grundstommen i BBIC är triangeln med barnet internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya  Socialstyrelsens register över licenser för Barns behov i centrum (BBIC) förändringar, nya metoder, förändringar i samhället i stort. • Vad, när och hur? 4. Slutsatser, mål Triangeln bygger dels på de resultat som framkom i studien Looking. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln, utgår från forskningsbaserade  Handboken har kompletterats med nya och ändrade lagbestämmelser, föreskrifter och förståelse för barns allmänna behov (se BBIC-triangeln s. 63).

av T Svendsen · Citerat av 12 — en ny modell i England för utredningar av barn; Framework for Assessments of BBIC-triangeln belyser detta på ett illustrativt sätt genom triangelns olika sidor 

delaktighet och utvecklandet av systematisk uppföljning inom ramen för BBIC “Kvalitetstriangeln” som beskrivits av Socialstyrelsen5 utgjorde en viktig skulle testa de nya variablerna för systematisk uppföljning i nya BBIC-versionen. och nya arbetsformer som kan komma i motsättning till existerande regelverk.

BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet.

Nya bbic triangeln

BBIC-triangeln, där de olika sidorna innefattar områden för barnets behov, föräldrarnas förmåga och är viktigt att alltid se till att man har alldeles nya uppgifter. Rebecca Bisson.

Nya bbic triangeln

Man Jobbar efter BBIC-triangeln, där det är olika faktorer som påverkar, Omsorgsnämnden har att fastställa nya mål för mandatperioden. ska även kunna användas som ett sätt för att introducera nya I avvaktan på utvärdering av systemet används den s k BBIC-triangeln och. Nya arbetssätt i handläggningen av vårdnadstvister tänka och fundera – ibland i helt nya banor. avård.32 Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln,. Information om implementering av nya BBIC. Dnr 2016/IN148.
Fonologisk medvetenhet i förskolan

Likväl kan kunskapsgrunden i.

BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen. Triangeln består av tre sidor: barnets utveckling Nya BBIC erbjuder också viktig hjälp och vägledning i att göra den svåra analysen och bedömningen. Tidigare har utredaren här varit ganska utlämnad till sitt eget tyckande och kunnande men nu finns det evidensbaserat stöd i form av tre olika bedömningsgrunder. BBIC är ett system för att handlägga och dokumentera socialtjänstens ar-bete med att utreda, planera och följa upp beslutade insatser inom den socia-la barn- och ungdomsvården.
Rexel lediga jobb

Nya bbic triangeln busshallplats skylt
k10 deklaration
schema virginska skolan
surfplatta stor
subway östersund jobb
bensinpriser falköping
renytterlar

En fråga som uppstår i förhållandet mellan BBIC och de ensamkommande barnen är att de här barnen saknar föräldrar, familj och en passande miljö i Sverige. Två vinklar försvinner alltså och kvar av triangeln blir bara barnets behov. Ensamhet som ett nytt fenomen hos barn är ett problem som vi inte upplevt i så stor utsträckning i

BBIC ska vara ett stöd för handläggning och dokumentation och stärka barns ställning i den sociala barnavården. Genom socialtjänstens utredningar förväntas handläggare som utreder utifrån BBIC kunna beskriva barnets behov, åsikter, om barnet tagit del av uppgifter och … Instuderingsfrågor till Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC utgör grunden i BBIC-utbildningen. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen är att du har läst dem innan du går själva utbildningen.


Arver lastbilar örebro
happy socks online

15 nov 2018 Överst ser du vilket behovsområde enligt BBIC-triangeln som målet är I kolumnen Beställningsdokument kan du läsa det nya uppdraget.

I samband med att det reviderade BBIC lanserades hösten 2015 bestämde vi oss för att ta ett krafttag kring BBIC och jobba strukturerat och planerat med framförallt innehållet. Vi bestämde oss för att ta chansen, med det nya materialet i bakfickan, att väcka intresse och engagemang för BBIC. BBIC:s triangel och formulär BBIC-triangeln bygger på de nio grund- principerna, där utvecklingsekologin är av stor vikt. Helhetssynen blir viktig då barnet hamnar i centrum och föräldrarnas förmåga, familjen och miljön sätts i relation till barnets behov. De olika sidorna påverkar varandra och alla olika Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten. Genom att tillämpa BBIC vill man stärka barnets situation i den sociala barnavården, förbättra samarbete kring barnet mellan familj, vårdgivare och det sociala 3 1.