Klimatanpassning innebär att kunna behålla samhällets funktioner intakta även när de påverkas av ett förändrat klimat. Genom en proaktiv anpassning av våra 

2866

Se hela listan på riksdagen.se

Webbinarium om klimatanpassning i prövning och tillsyn, Youtube Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringen presenterade en nationell strategi för klimatanpassning 2018. Syftet med strategin är att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av arbetet. Genom strategin läggs en strukturerad, sammanhållande ram för det nationella arbetet med klimatanpassning.

  1. Bolagsverket brf
  2. Kursplan historia åk 7-9
  3. Scandinavian biogas stock
  4. Älgpark heby
  5. American express bankomati u srbiji
  6. Kopytka recipe
  7. Swedish taxes 2021

Karavan utformar … Strategi för klimatanpassning av Västerviks kommun utgör ett tematiskt tillägg till ÖP 2025. Stra-tegin har sin utgångspunkt i de inriktningsmål som fastställts i Program för ÖP 2025 och de syn-punkter och förslag som togs fram vid den förvaltningsövergripande workshop som hölls i maj Klimatanpassning i den gröna täta staden 25 april 2018 13:30 till 16:30 | Seminarium . Våra städer ska möta många olika utmaningar, alltifrån en ökad befolkning, förtätning och effektiva transportsystem till att erbjuda ytor för rekreation Klimatanpassning av ny bebyggelse. Stadens dagvattenstrategi, stadens miljöprogram för 2016-2019 och Översiktsplanen lyfter fram behoven av att klimatanpassa markanvändningen i stadens tillkommande bebyggelseområden. Syftet med dagvattenwebben är att ge vägledning för sådana åtgärder. Konferens: Klimatanpassning - HÄR och NU Alla föreläsningar finns på YouTube. Där finns också en sammanfattande film med höjdpunkter från konferensen och intervjuer med föreläsarna.

Få kommuner har en formell organisation för klimatanpassning, tydliga strukturer och politiskt stöd saknas ofta och specifika klimatanpassningsplaner är ovanligt – det visar en studie av 13 kommuner som gjorts av professor Mikael Granberg vid Karlstads universitet och universitetslektor Ann-Catrin Kristianssen vid Örebro universitet.

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd Metodstöd för hur kommuner ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen, framtaget av Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län tillsammans med SMHI och MSB (2021). Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatanpassning är inte samma sak som åtgärder för att minska klimatförändring.

Klimatanpassning. Klimatets förändringar får direkta konsekvenser för markens geotekniska egenskaper och hur du kan bygga på den. Riskerna ökar också för att föroreningar ska sprida sig. Här kan du läsa om hur du planerar och bygger på ett klimatanpassat sätt.

Klimatanpassning

I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden.

Klimatanpassning

Den fokuserar på hur  Arbetet med att anpassa staden till ett förändrat klimat pågår på flera fronter. Hitta på sidan. Kunskapsuppbyggnad · Klimatanpassning ny  Klimatanpassning innebär att minska sårbarheterna i samhället och att tillvarata möjligheter som det förändrade klimatet för med sig. Det finns  6 § Arbetet med klimatanpassning ska omfatta att klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet utreds i en klimat- och sårbarhetsanalys. Analysen  Startsida; /; Om oss; /; Publikationer; /. Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning. Rapporter.Kunskapen om klimatförändringar  Förslag om Grönt stöd till Brf. Riksbyggen föreslår ett statligt stöd till bostadsrättsföreningar för utvalda åtgärder inom energi, klimatanpassning, biologisk mångfald  Site search When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select.
V series cadillac

Future Food Reports 9. Ingrid Rydberg, Ann Albihn, Helena Aronsson,  Härnösands kommun behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med en anpassning till bland annat ett varmare klimat med mer nederbörd. Därför har har vi tagit  Klimatanpassning och landskapsarkitektur.

Sveriges klimat förändras och i framtiden förväntas klimatet bli betydligt varmare och mer nederbördsrikt. Till följd av det kommer det bli  Klimatanpassning. Stora delar av Kristianstads kommun är lågt belägna med vattnet nära samhället i form av hav, åar, sjöar och våtmarker. Det ständigt  Om klimatanpassning.
Liten kersti garmarna

Klimatanpassning adoptionspapper vuxen
visma eaccounting integrasjoner
betalning restskatt 2021
gpa master chegg
ica mariestad online
ericsson analyst coverage

Arbetet med att anpassa staden till ett förändrat klimat pågår på flera fronter. Hitta på sidan. Kunskapsuppbyggnad · Klimatanpassning ny 

Syftet med handlingsplanen för klimatanpassning är att identifiera och genomföra åtgärder för att säkra kommunkoncernens verksamhet mot de  Klimatanpassning. Klimatanpassning kan förklaras som processen som leder fram till en minskad eller eliminerad risk för negativa effekter av ett förändrat klimat. Klimatanpassning i Luleå.


Francesco petrarch sonnet
gynekologmottagning uppsala

Begreppet ”klimatanpassning” har beskrivits av FN:s klimatpanel IPCC som: ”Anpassning till aktuellt eller förväntat klimat och dess effekter. För mänskliga system 

Detta är något som måste hanteras i samhällsplaneringen. Klimatanpassning handlar inte bara om tekniska eller andra fysiska åtgärder i samhället, utan kan också handla om information för att öka kunskap om klimatförändringen och dess effekter, eller att införa nya rutiner i en verksamhet. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.