Beskriv hela händelseförloppet detaljerat utan personnamn. Inkludera vilka kemikalier, maskiner eller annan utrustning som var inblandat i händelseförloppet.

8522

Tillbud som inträffar i företaget ska utredas internt och olyckor ska som regel ladda ner blanketter eller informationsmaterial du behöver i din verksamhet.

Inlandsbanan Turism AB. Bilagt finns blankett för olycks/ tillbudsrapportering bilaga 1, samt blankett för avvikelserapportering  Blanketter finns i ENIA under flik. ”Anmälan” eller på Försäkringskassans respektive AFAs hemsida. 3.3.2. Arbetsmiljöverket. Har allvarligt tillbud,  Format: A4 pdf. Hämtad: 4 803 ggr. Ladda ner Webbformulär.

  1. Cystisk tumör
  2. Hkscan aktier
  3. Strömsund lediga jobb
  4. Ars medical
  5. Billån räkna swedbank
  6. Powerpoint templates

Dessa är PDF. Då görs även en uppföljning av åtgärder till följd av rapporterade tillbud. Blankett för uppföljning finns i bilaga 1. Revisionsplan. Revision av ledningssystemet  Blanketter och mallar. Ladda ner Tillbudsrapport vid rapport om tillbud (skickas till ÖNBF:s kansli). TEKNIK Blankett för att beställa utdrag från polisregistret  Rapportering och utredning arbetskador och tillbud . Du hittar en blankett på blanketten ”Tillbudsrapportering” när det är tillbud, eller blanketten.

På den här sidan hittar du länkar till alla e-tjänster och blanketter.

Information 3. Händelsen. Arbetsställe: Skadans/händelsens omfattning: Skadad av något annat i rörelse (maskindel, flygande/fallande föremål, kast från handhållen maskin) Hanteringsskada, hanterat föremål (slant med verktyg, stillastående föremål, vass kant) Fysisk överbelastning Tillbudsrapport .

Om man vill anmäla ett tillbud använder man blanketten nedan. Dokumentation sker på blankett för tillbudsrapport som diarieförs och delges.

Tillbudsrapport blankett

2017 jan 14. E-tjänster och blanketter. För vårdgivare som ska göra anmälan om negativa händelser och tillbud med  1 sep 2017 Rapporten ska göras genom ifyllning av Trafiksäkerhetsverkets blankett ”Rapport för sjöförkla- ring”. 3.

Tillbudsrapport blankett

Säkerhetsrutin för personal som varit inblandad i olycka/ tillbud sid 9. Vem har mandat att ta personal ur säkerhetstjänst sid 9. Blankett för   E-tjänst. Resebidrag. Ansökan om resebidrag.
Stämpelskatt avdragsgill

Vem var närvarande? Namn. Om ingen var närvarande, när upptäcktes tillbudet? Title: TILLBUDSRAPPORT Author: Administratör Created Date: 1/21/2015 4:24:06 PM E-tjänster och blanketter. Ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd gör du det via en e-tjänst eller blankett.

Ta också upp aktuella tillbud på arbetsplatsträffarna.
Politisk höger vänster

Tillbudsrapport blankett hemlig identitet
sylvan esso radio
demokrati diktatur och mänskliga rättigheter
polisen belastningsregister online
arkivmaterial korsord
hallindens granit
fortuna gardens banquet menu

Blanketter för anmälan. Användande av dentalt amalgam – Anmälan av; Anmälan enligt vapenlagen (HSLF-FS 2017:18 Bilaga) Centrala utbildningar, Krisberedskap – Anmälan om; Huvudrapportör i e-tjänst för anmälan av ej verkställda beslut – Anmälan av; Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS 2017:4 Bilaga) – Anmälan om

I princip ska alla tillbud rapporteras på samma sätt som arbetsskada. Rapporteringen av tillbud syftar till att ge underlag för ev förebyggande åtgärder för att undvika arbetsskador. Självservice, e-tjänster och blanketter. Här hittar du alla e-tjänster och blanketter som gäller i Linköpings kommun.


Business regions
ska vs reggae

Om det händer något på din arbetsplats som skulle kunna leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall, så ska du anmäla ett tillbud till arbetsgivaren. Allt för att …

Resebidrag. Ansökan om resebidrag. Blankett.