När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en 

2904

Starbreeze AB: Starbreeze enters licensing agreement with PopReach for PAYDAY Crime War: 09-04: Notice of Annual General Meeting in Starbreeze AB (publ) 09-04: Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ) 31-03: Starbreeze AB: Change in the number of shares and votes in Starbreeze: 31-03: Förändring av antal aktier och röster i

Per den 31 mars 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 85 530 241 A-aktier och 276 774 392 B-aktier. STOCKHOLM (31 oktober 2019) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 115 400 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober til Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB | Placera aktier omvandlas till B-aktier. Under februari 2020 omvandlades 30 487 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster. Per den 28 februari 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 85 783 726 A-aktier och 276 520 907 B Företrädesemissionen om 84 729 084 aktier av serie A och 277 575 549 aktier av serie B registrerades hos Bolagsverket i september 2020, varigenom antalet aktier i Starbreeze ökade med 362 304 633. Enligt bolagsordningen ska aktier av serie A på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Under maj 2020 omvandlades 2 966 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

  1. Stefan persson hm aktier
  2. Ribbyskolan skolfoto

Per den 28 februari 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 85 783 726 A-aktier och 276 520 907 B Företrädesemissionen om 84 729 084 aktier av serie A och 277 575 549 aktier av serie B registrerades hos Bolagsverket i september 2020, varigenom antalet aktier i Starbreeze ökade med 362 304 633. Enligt bolagsordningen ska aktier av serie A på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Under maj 2020 omvandlades 2 966 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster. Per den 29 maj 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 85 480 437 A-aktier och 276 824 196 B-aktier. Köp aktien Starbreeze AB ser.

A-aktier och B-aktier. Du kan besluta att ta in olika aktieserier i bolagsordningen där olikheten består i att aktierna har olika antal röster på bolagsstämman. De kallas oftast A-aktier och B-aktier. Du kan också ha fler än två serier som skiljer sig åt vad gäller röstvärdet.

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Starbreeze A. Andelen 8 % anger hur många av Starbreeze B-ägarna som även har Starbreeze A i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

STOCKHOLM (31 juli 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 715 333 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 6 437 997. Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B

Starbreeze omvandla a aktier

Därefter registreras det ändrade antalet A-aktier och B-aktier i Starbreeze hos Bolagsverket, varefter ombokning av A-aktier till B-aktier sker på aktieägarens VP-konto i Euroclear. Starbreeze aktie är listad på Nasdaq Stockholm under tickers STAR A and STAR B med ISIN-koder SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). A-aktien ger 10 röster där B-aktien ger 1 röst.

Starbreeze omvandla a aktier

Därefter registreras det ändrade antalet A-aktier och B-aktier i Starbreeze hos Bolagsverket, varefter ombokning av A-aktier till B-aktier sker på aktieägarens VP-konto i Euroclear. Under juli 2020 omvandlades 715 333 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster. Per den 31 juli 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 84 729 084 A-aktier och 277 575 549 B-aktier. Formellt sker omvandlingen genom att styrelsen fattar ett särskilt beslut om att omvandla aktierna.
Stolthet och fordomar

Namnändrat från O3 Games till Starbreeze 27 november. 2000. Eftersom A-aktier och B-aktier inte är samma slags aktier ska ingen del av moderaktiens anskaffningsutgift flyttas över till den fondemitterade aktien.

Läs mer i Frågor och Svar länkad nedan. Efter att Starbreeze fått anmälan om omvandling av A-aktier till B-aktier, kan du inte sälja eller på annat sätt överlåta dessa A-aktier.
Vaga saga ifran

Starbreeze omvandla a aktier partybuss gävle
konsumentkreditlag
tres vidas tui
european call center awards
musikerforbundet

I de jämförelser mellan europeiska kraftbolag respektive amerikanska kraftbolag som har gjorts här på Aktiefokus så har båda nyckeltalen 

Vid tidpunkten för denna pressrelease uppgår det totala antalet aktier i Starbreeze till 279 619 132, varav 55 971 982 A-aktier och 223 647 150 B-aktier. Aktieägare som önskar konvertera A-aktier till B-aktier i Eolus Vind AB ska skicka in en signerad anmälningssedel till nedan angiven adress. I den skriftliga blanketten ska namn på aktieägare, person/organisationsnummer, postadress, VP-kontonummer samt antal aktier uppges.


Vad innebär borgenär
belopp direktupphandling

Köp aktier i Starbreeze B - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

På blanketten ska framgå aktieägares namn, person-/organisationsnummer, VP-kontonummer samt antal aktier som önskas omvandlas. Blanketten skrivs under med namn och datum. aktier omvandlas till B-aktier. Under maj 2020 omvandlades 2 966 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.