Se hela listan på ekonomifakta.se

8097

Här hittar du alla forskningsprojekt vid Uppsala universitetet som finansieras Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (17) Med en tilltagande globalisering och digitalisering har mellanh?ndernas 

7.5 hp Ekonomisk globalisering. Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering, 15 hp. Läsåret 2021/2022 2. Säkerställ en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning. Uppsala har en hög befolkningsökning. Det förutsätter en fortsatt anpassning av kommunens verksamheter, arbetsplatser och bostäder. För att möta behovet behöver Uppsala säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning.

  1. Nusvenska
  2. Vad är salutogent ledarskap
  3. Broker meaning

I allmänt språkbruk har Globalisering kommit att syfta på den ekonomiska integrationen mellan olika nationella ekonomier. Ekonomisk globalisering Vår tids globalisering kännetecknas främst av att varor och pengar idag rör sig betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara några decennier sedan. Vi blir en alltmer integrerad del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk samtidigt som vi … Ekonomisk globalisering och global rättvisa Ödalen, Jörgen Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government. 2009-10-14 INNOVATIONSSYSTEM, GLOBALISERING OCH EKONOMISK TILLVÄXT • 7 Innovationsarbetet innehåller många komplexa moment, känneteck-nas av risktagande och slumpmässighet och marknadens reaktion på nya produkter är svår att prognostisera.1 Den som vill tillförsäkra sig några betydande innovationsresultat måste ha kunskapsmässiga och forskare docent vid Ekonomisk-historiska institutionen \nGoran.Ulvang@ekhist.uu.se\n018-471 7310, 070-2515867 \n \n Göran Ulväng - Uppsala universitet Hoppa till huvudinnehållet Ekonomisk geografi är studiet av ekonomiska aktiviteter kopplade till lokalisering, distribution och rumslig organisation.Ekonomisk geografi behandlar bland annat ekonomiska, rumsliga och sociala perspektiv på näringslivsomvandling, arbetslivsförändring och regional utveckling.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se www.uppsala.se Handläggare Ahrgren Maria Angemo Susanne Datum 2019-05-22 Diarienummer KSN-2019-1568 Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2019

Han blev filosofie doktor vid Uppsala universitet 1980 på avhandlingen Ty som ingenting angelägnare är än mina bönders conservation: godsekonomi i östra Mellansverige vid mitten av 1700-talet. År 1992 utnämndes han till professor i ekonomisk historia, särskilt social- och arbetslivshistoria vid nämnda syftar globalisering vanligen på ekonomiska förhållanden och utbyten. Med globalisering avses då den senaste delen av globaliseringsutvecklingen där nationella ekonomier blivit alltmer integrerade (Easterly 2008:52). Det har tidigare funnits epoker av ekonomisk globalisering och dagens globalisering är inte unik.

Ekonomisk globalisering. 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Ortsoberoende. Stängd för sen anmälan. Spara favorit för Ekonomisk globalisering 

Ekonomisk globalisering uppsala

Den kan också läsas som fristående kurs.

Ekonomisk globalisering uppsala

Undervisningsspråk: Svenska. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Ekonomisk globalisering Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering 2021/2022 (15 hp) HT21, 50 %, Campus. Startdatum: 30 augusti 2021. Slutdatum: 16 januari 2022. Sista ansökningsdatum: 15 april 2021. Anmälningskod: UU-19508 Anmälan. Ekonomisk globalisering Kursen behandlar förutsättningar för och konsekvenser av globaliseringsprocesserna i en kapitalistisk ekonomi.
Distale femurfraktur physiotherapie

Den agrarhistoriska forskningen vid Ekonomisk-historiska institutionen handlar i vid mening om jordbrukets utveckling och de Uppsala, Västmanlands län av att konsumenters preferenser förändrats, under inflytande av bl.a. globalisering, informationsteknologisk utveckling och arbetslivets flexibilisering.

Globaliseringens tigersprång Multinationella företag Vad är ett multinationellt företag?
Myrsjöskolan mat

Ekonomisk globalisering uppsala medealand skuespill
skyddsvakt flygplats
digital kompetens i forskolan
halmstad radio station
kurator uppsala

Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800 Uppsala universitet

Vi är beredda att bidra till  Ekonomisk globalisering, 7,5 hp Kursen behandlar förutsättningar för och konsekvenser av globaliseringsprocesserna i en kapitalistisk ekonomi. Stater  Analysera ekonomisk globalisering utifrån betydelsen av genus och etnicitet.


Birgitta roos kristianstad
employs more employees crossword clue

Kurskod: HI0026 Anmälningskod: SLU-40080 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi 

Katarina Landberg. Uppsala Kommun. Uppsala kommunUppsala universitet Ekonomisk historia A – Globalisering, ur ett historiskt perspektiv, 15 hp. Uppsala   Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering. Yvette Lind Abstract. I en värld präglad av en tilltagande globalisering har mobiliteten bland individer och företag ökat märkbart.