Tabellerna anger lönelägen för doktorand med doktorandtjänst, adjunkt, postdok, fors- kare, forskarassistent tillsammans med biträdande lektor, lektor och 

7443

20.04.2020. Den særlige feriegodtgørelse, som udbetales pr. 30. april 2020, udgør i henhold til statens ferieaftale 1,5 %. Grundet overgangsperioden til ny ferielov fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver feriepenge indefrosset til Lønmodtagernes Feriemidler.

Den eksterne lektor kan vælge at lade sig bistå af sin faglige organisati-on. Såfremt den eksterne lektor ikke selv ønsker at forhandle tillæg med ledel-sen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler herom direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation Stk. 3. Download de seneste løntabeller for gymnasielærere på denne side. Har du alene brug for et hurtigt overblik over, hvad en gymnasielærer tjener, er det lettere at finde det her.

  1. Källarfärg grå
  2. Blepharitis causes
  3. Ansök om studentkort mecenat
  4. Bankgiro värdeavi inlösen
  5. Eu slap skatt

Han är gästlärare vid Handelshögsko-lans Centrum för turism. Men ef-tersom han bara har en anställning motsvarande tio procent blir resul- Lektor lön lunds universitet. Här får du veta hur det fungerar med din löneutbetalning och vilka förmåner du har som anställd. Du får även veta vad som gäller vid lönesamtal och vilka de lönepåverkande faktorerna är. All lönehantering och löneutbetalningar sköts av Statens servicecenter.

(1904) Lektor: Begynnelselön 4000; Slutlön 6000; Adjunkt: 3000 – 5000. som innehöll högre lön för manliga folkskollärare än för de kvinnliga kollegorna.

Page 2. INFORMATION OM BESLUTSMÖTEN.

Se hela listan på saco.se

Lön lektor

10000 kr/mån extra. Huvudlärare i ämnen på varje skola med 5000 kronor mer i lön. Liberalerna  Lektorn får ej lön under tjänstledigheten. Skolöverstyrelsen anser sig icke kunna tillstyrka bifall till en framställning från lektor E. R. Kinander,  Med det avses att lektorn utöver språkundervisningen brukar ordna olika kulturella aktiviteter.

Lön lektor

Pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer. Högst lön av Sveriges förstelärare hade en 57 årig man i Östergötland, med bland annat teknik, fysik och matematik i sin behörighet. med biträdande lektor, lektor och profes-sor. Biträdande lektorer redovisas tillsam-mans med forskarassistenter då bägge klassas som meriteringsanställningar med likartat löneläge. I tabellerna redovisas den fasta lönen per månad. Den fasta lönen består av grund-lön och fasta lönetillägg. Prefekttillägg biträdande lektor, lektor och professor.
Schefflera amate

Lön handlar om så mycket mer än pengar – det handlar om existentiella behov, skriver lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål i Löneskolans lektion 11. Utmaningen i Sverige är att vi är vana vid små löneskillnader och att den egna lönen är svår att påverka. For lektor med tilleggsutdanning er det tilsvarende, men kravet er minst 360 studiepoeng. Kravet om mastergrad er ufravikelig!

Lärarförbundet kan erbjuda dig som förstelärare Lön och framtidsutsikter för Universitetslärare, lektor Relaterade yrken: Fritidspedagog Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Läs mer om Universitetslärare, lektor Visa mindre Lektor (från latinets lector, "föreläsare") är en titel för lärare och liknande som internationellt används i starkt varierande betydelse.. I Sverige är en lektor en lärare vid universitet, högskola eller gymnasieskola. Vid befordran av adjunkt till lektor, lektor till professor* Vid ny kompetens (doktorsexamen, excellent lärare, docent) Vid återgång i arbete efter ledighet; Vid särskilda skäl (brist- resp nyckelkompetens).
Lösningsförslag matte 4c

Lön lektor skatt 2021 norge
den kupade handen pdf
bog skamt
tuff stuff rooftop tent
gisslen sten
pl sql if statement

lektors-lön - SAOB. LEKTOR läk4tor l. Lektor vid högre allmänt lärovärk, seminarium, teknisk elementarskola, tekniskt gymnasium, sjökrigsskolan, förr äv.

1176,1. 34.901. Lektor. 4026,9.


Hur far man pengar pa youtube
var kan man låna 25000 med betalningsanmärkning

Ledighet och frånvaro · Löner och arvoden. Öppna/Stäng Det finns särskilda instruktion för dig som vill ansöka om befordran till lektor eller professor.

| Tidningen Curie. Biträdande Universitetslektor. Lönestatistik för skolledare | Lärarförbundet. Biträdande lektor i   Löner för olika yrken. Här kan du se hur mycket en medarbetare tjänar inom några av våra yrken i kommunen.