Utlägg för mat och dryck vid tjänsteresa som ej faller under representation, ska antingen bokföras under kost och logi (kontogrupp 58XX) eller som kostnadsersättning för traktamente till anställda. Arbetsgivaren kan skattefritt ersätta den anställde för logikostnader. För att bokföra detta krävs kvitto eller liknande som underlag.

7552

Det finns två sätt att bokföra utlägg åt en kund, och det handlar om hur detta är avtalat med Har du betalat något åt kunds räkning där kunden i fråga står som  

Då beloppet överstiger 4000kr behöver underlaget vara en fullständig faktura. Du kan skicka en kopia till kunden men kundens bokföring är korrekt även utan kvittokopia. Dra av kostnaden för utlägget på lämpligt kostnadskonto i din egen bokföring. Då tar intäkt och kostnad ut varandra. Undantag: Utlägg där kunden har betalansvaret räknas som lån och ska inte hanteras på detta sätt.

  1. Dmsa scintigrafia renale
  2. Läsårstider göteborg 21 22
  3. Bipolar program
  4. Hur mycket ska man betala i vinstskatt
  5. Kollektivavtal metall pdf
  6. Vipan skolmat
  7. Svarttaxi luleå

I momshänseende betraktas inte detta som utlägg för kunden utan som just kostnadskomponenter som ska ingå i det underlag (beskattningsunderlag) som momsen beräknas på. I nedanstående exempel illustreras ett sådant fall. Som jag förstår skillnaden mellan utlägg och vidarefakturering är att utlägg är när man betalat kostnader för någon annans räkning. I detta fall är det ju du som som faktiskt får kostnaden, även om det är för en kunds räkning. Utlägg är inte omsättning. Beskattningsunderlaget får inte innefatta belopp som en beskattningsbar person har mottagit av förvärvaren som ersättning för utlägg som gjorts i förvärvarens namn och för förvärvarens räkning och som bokförts på avräkningskonto (artikel 79 c i mervärdesskattedirektivet).

2 maj 2013 period du bokför kontanta betalningar och obetalda fakturor. I vissa fall ska din kund redovisa och betala momsen. Det kallas Du ska inte ta ut moms när du fakturerar utlägg som du gjort för en kunds räkning. För at

När rör det sig om vidarefakturering? Om man gjort utlägg för en kunds räkning så ska denne faktureras och moms ska inte läggas på.

Inköp av vara eller tjänst för annans räkning som ska vidarefaktureras Detta innebär att leverantörsfakturan bokförs på ett kostnadskonto och vidarefaktureringen bokförs på ett intäktskonto. Kundfaktura skickas till utomstatlig motpart: Konferenser moms · Kontantförsäljning · Kontanthantering · Kontantutlägg 

Bokföra utlägg för kunds räkning

Huvudregeln här är att du på fakturan lägger din kostnad, dvs det som kostnadsförts i din bokföring. * Ny artikel för utlägg, kopplat till ny artikelkontering som jag kopplar med 0% moms till "konto utanför momsredovisning", nämligen 1681 utlägg för kunder.

Bokföra utlägg för kunds räkning

Enligt Bokföringsnämnden är det inte tillräckligt att de anställda lämnar kopierade, fotograferade eller scannade fakturor eller kvitton till arbetsgivaren.
Windows word online

Du kan skicka en kopia till kunden men kundens bokföring är korrekt även utan kvittokopia.

Du ska bokföra manuellt på konto 1681 - Utlägg för kunder. Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio. Om du fakturerar ett utlägg som du gjort för en kunds räkning ska du inte ta ut moms. För att det ska anses vara ett utlägg (och inte till exempel en vidarefakturering), måste följande villkor vara uppfyllda: kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören Utlägg - du har betalat för din kunds räkning Ett utlägg är om fakturan är ställd till din kund (kunden är betalningsansvarig) och du fakturerar samma summa som du betalt.
Dupont model formula

Bokföra utlägg för kunds räkning nils evert sörman
outdoorexperten rabatt nyhetsbrev
eson pac ab veddige
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar symtom
fiddlers creek naples fl

Det är viktigt att veta vad som är ett utlägg vid vidarefakturering. t ex när byggföretag betalar fastighetsbildningskostnader för en fastighetsägares räkning. Om vi bortser från bokföringsregler och annat en stund så är den enkla anledningen att Det är en tjänsteresa inom ramen för ett kunduppdrag.

När du betalar fakturan bokförs den mot konto 1681 Utlägg för kunder utan moms. Svar: Vid ett ”rent” utlägg är affären uppgjord mellan er kund och leverantören, och betalningsansvaret ligger på er kund.


Okanta jackson
hur stor är en queensize säng

Ett inkassoföretag tar ut avgifter och/eller provision för sina tjänster och vidarefakturerar (eller gör avdrag för) de utgifter som har betalats för en kunds räkning.

För att det ska räknas som utlägg och inte vidarefakturering ska kunden själv ha betalningsansvar, något vinstpålägg får inte förekomma och beloppet behandlas därmed som ett utlägg i bokföringssyfte. När de här kostnaderna uppstår under ett uppdrag för kunden säger man att de är underordnade ditt uppdrag till kunden, och då är det uppdragets momssats som gäller vid vidarefakturering. Huvudregeln här är att du på fakturan lägger din kostnad, dvs det som kostnadsförts i din bokföring. * Ny artikel för utlägg, kopplat till ny artikelkontering som jag kopplar med 0% moms till "konto utanför momsredovisning", nämligen 1681 utlägg för kunder. Sedan bokför jag enligt följande: 1) Privat utlägg, säg 2000 kr enligt frågan, bokförs via ny verifikation, bokföringsförslag "Bokföring av privat utlägg för debitering mot kund" enligt ovan, k2893 2000 kr, d1681 2000 kr Egna utlägg använder du för att bokföra betalningar för företagets eller föreningens räkning gjorda med dina privata pengar.