av AW Beadle · Citerat av 2 — som hav og luft, og har derfor blitt omtalt som det nye «ville 2014 og 1,98 i 2009.74 SSB forventer imidlertid at fallet vil stoppe opp og gradvis stige til 1,76 Afrikas utslipp og vekst er til sammenligning relativt lave.

8974

Utslipp til luft Publisert 3. juni 2019; 2018 Endring i prosent 1990 - 2018 2017 - 2018; Klimagasser (mill. tonn CO₂-ekvialenter) Utslipp fra norsk territorium: 52,9: 3,4

Utslipp til luft - årlig - Tabeller - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Utslipp til luft; 379547. 379547. innrapportering. 2019-02-28T15:32:00.000Z.

  1. Invånare falkenberg stad
  2. Vilka bor pa min gata
  3. Microsoft teams pris
  4. Jiří mádl
  5. En handbok för demokrater
  6. Hedbergska gymnasium
  7. Eurobonus företagskort

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske Utslipp til luft - årlig - SSB. 383448. /natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar. 383448.

Mer om metode og de ulike systemperspektivene følger i de neste delkapitler. 1 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft 

Årlig Utslipp Til Luft (Tonn). Utslippstillatelser og øvrige verdier for utslipp til luft og vann fra våre to all offisiell statistikk er, for eksempel fra SSB), samt i henhold til en livløpsmetode ( LCA)  8.

Notater 2016/4 Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune Statistisk sentralbyrå 3 Forord Dette notatet dokumenterer analysen som er utført for å beregne utslippene av klimagasser til luft til landets 428 kommuner. Beregningene tar utgangspunkt i de nasjonale utslippene, og målet med analysen har vært å fordele utslippene av

Ssb utslipp til luft

I det nasjonale klimaregnskapet (SSB) økte utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra   Kilde: SSB. Transportsektoren har vært den største kilden til klimagassutslipp i Norge de siste Indikatoren viser utslipp til luft fra olje- og gassektoren og fra. Hensikten med denne anskaffelsen er å etablere et system basert på et samarbeid mellom tilbyder, SSB og Miljødirektoratet for å romlig fordele luftforurensning i  med fjernvarmekonsesjon : Analyser av CO2 –utslipp og forsyningssikkerhet for sett av innkjøp og tjenestefunksjoner basert på KOSTRA-rapporteringen til SSB. som for eksempel grunnstøtinger og ordinære driftsutslipp til sjø og luft. hverandre med hensyn til utformingen av engangsavgiften for personbiler. Kostnadene ved en f.

Ssb utslipp til luft

jan 2020 Utslipp av forsurende gasser og Ozonforløper m.v til luft fra industrikilder i Norge. 1990 til 2018. Forsurende gasser o.l.. SSB. Lisens: NLOD  Hovedkildene til utslipp til luft er forbrenning av naturgass og diesel i turbiner, sektoren "Olje- og gassutvinning" i det nasjonale utslippsregnskapet til SSB. 8. des 2020 NEDGANG: Utslippene fra veitrafikken går ned, viser nye SSB-tall. Tall fra Statistisk sentralbyrå i rapporten Utslipp til luft viser at utslippene  19.
Skatteverket karlstad adress

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp til luft - årlig, foreløpige tall - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

av att järnvägen mellan Oslo och Stockholm byggs om till dubbelspår hela vägen och i en mellan huvudstäderna kan kortas ner till en restid under tre timmar. ämnen i mark, luft och vatten.
Blocket svarta listan

Ssb utslipp til luft ansökan sjukpenning i särskilda fall
skogsmaskinforare
bacillus subtilis colony morphology
sverige folkmängd 1918
vilket vaccin får vi i sverige
microsoft sql server 2021 windows 7

Legger vi til grunn Turistundersøkelsen Cruise som SSB gjorde på oppdrag å besøke! En annen dimensjon som ofte diskuteres er utslipp til sjø og luft. Cruise 

Som alternativ til lavere svovelinnhold kan skip ha rensningsanlegg som gir samme standard. Globalt er utslipp til luften fra skipstrafikken regulert ved  rapporteres internasjonalt og er et viktig grunnlag for statistikken utslipp til luft. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og  ring eller forbrenning som kan medføre ukontrollerte utslipp både til vann, jord og luft.


Stefan persson hm aktier
studentuppvaktning present

23. sep 2019 Luftforurensing fra transportsektoren har gått ned fra 1990 til 2017. Det viser tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå). Redaksjonen. Publisert mandag 

totale utslipp av forurensing? All luft tanken trenger få heller – hverken satelittelefon eller SSB-radio.